Caixa de Resistència i Solidaritat (CRS)

Ràtio:  / 0
 
 
És una caixa per a resistir en el cas de vaga o d'acomiadament a l'empresa per motius sindicals.
 
És l'instrument de solidaritat i ajuda mútua a tots els afiliats/des de la USOC. Els fons econòmics de la CRS són destinats a la solidaritat econòmica amb els afiliats en cas de vaga, tancament patronal, acomiadament o sancions, quan aquests siguin provocats per causes sindicals (veure reglament Caixa de Resistència i solidaritat).
 
La CRS et permet exercir amb més llibertat el teu dret de vaga, a més cobreix les sancions motivades per l'exercici profesional. En cas d'invalidesa o mort com a conseqüència d'accident fora de la jornada laboral també s'apliquen les prestacions de la CRS.
 
Quan a l'empresa on treballeu es prevegi que, per qualsevol raó, es convoca una vaga és necessari posar-se en contacte amb la teva federació i amb el responsable de la Caixa de Resistència i Solidaritat de la USOC.
 
Si a la teva empresa hi ha un acomiadament (treballador/treballadora afiliat a la USOC) que estigui motivat per raons sindicals, posa't en contacte amb la teva federació i amb el responsable de la Caixa de Resistència i Solidaritat de la USOC.